Estatuts

L’Associació Nacional d’Editors de Llibres i Material d’Ensenyament, ANELE, es va constituir formalment el dia 1 de març de l’any 1978, a l’empara de la Llei d’Associacions, mitjançant el dipòsit dels seus Estatuts a l’Oficina ad hoc creada per la Llei esmentada.

Aquests Estatuts es mantenen en vigor des d’aleshores, amb dues modificacions parcials aprovades per l’Assemblea General els anys 1985 i 1987 i que només van afectar els articles 18, 25 i 26 i el paràgraf 3r de les Normes Electorals, tots ells referits a la composició de la Junta Directiva i a la Presidència de l’Associació.

L’edició que aquí es presenta recull, com és natural, els Estatuts i Normes Electorals vigents, és a dir, tal com van quedar després de la reforma de 1987.

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player